algemeen leerlingen ouders personeel
   Zoek


 
Het Linde College
 
De stap van de (vaak kleine) veilige, vertrouwde basisschool naar de school voor voortgezet onderwijs met ruim twaalfhonderd en vijftig leerlingen is voor elke brugklasser groot. Het Linde College is bij de leerlingen en ouders al wel bekend, maar voor alle brugklassers betekent het een kennismaking met een nieuwe omgeving, nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten en vooral het begin van een nieuwe fase in hun ontwikkeling. Alles is nieuw. In de eerste periode besteden wij dan ook veel aandacht aan de kennismaking met de nieuwe school. Wij hechten er veel waarde aan dat de ruim 300 nieuwe leerlingen zich snel thuis gaan voelen. Dat 'thuis' is ons prachtige schoolgebouw dat over de faciliteiten beschikt om je er thuis te voelen. En plek ook om je medeleerlingen te ontmoeten en je eigen talenten te ontwikkelen. Kortom, waar je voortdurend uitgedaagd wordt om het maximale uit jezelf te halen en waar kwalitatief goed onderwijs wordt aangeboden.

Het Linde College is een regionale scholengemeenschap met een breed aanbod aan onderwijssoorten (VMBO t/m VWO). Uniek aan de school is dat wij er bewust voor gekozen hebben om alle leerlingen onderwijs aan te bieden in één lesgebouw.

Leerlingen kiezen een opleiding die bij hun interesses, mogelijkheden en talenten past en kunnen toch op een ongedwongen wijze leerlingen die een andere keuze maken blijven ontmoeten: in het voorbijgaan, bij een sportevenement of een kunstproject.

Wij vinden het heel belangrijk om alle leerlingen een uitdagend, maar ook een prettig en veilig leer- en leefklimaat te bieden.

De school wordt gekenmerkt door ordelijkheid, veiligheid en een redelijk strakke organisatie. Leerling of medewerker van onze school zijn betekent dat je naast je rechten ook je plichten hebt. De belangrijkste afspraak is dat we elkaar met respect behandelen.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de nieuwe leerlingen het leerlingenstatuut uitgereikt. Daarin staan alle rechten en plichten nog eens overzichtelijk bij elkaar.

Ondanks de grootte van de school stellen wij aandacht voor een goede persoonlijke begeleiding van al onze leerlingen centraal. Dat kan in een grote school misschien wel beter dan in een kleine. Wij noemen dat ook wel kleinschaligheid (werken met kleine en voor ouders en leerlingen herkenbare kleine teams van docenten) organiseren. De school bestaat uit drie overzichtelijke eenheden (units). Hierdoor zijn wij in staat leerlingen die persoonlijke aandacht te schenken die zij nodig hebben om goed te kunnen presteren. Deze units hebben met elkaar gemeen dat zij alle drie gehuisvest zijn in hetzelfde mooie gebouw en gebruik kunnen maken van alle faciliteiten van het gebouw.

Een goede leerlingbegeleiding vraagt volgens ons om regelmatig contact tussen ouders en school. Wij stellen dat zeer op prijs. Immers, als ouders en school goed samenwerken en regelmatig informatie uitwisselen, plukken de leerlingen daar de vruchten van. Naast een goede begeleiding vinden wij ook dat leerlingen op school kwalitatief goed onderwijs moeten krijgen. Het samen met leerling en ouders het maximaal haalbare proberen te realiseren is voor ons een blijvende uitdaging.

Samen met de medewerkers van de school wens ik u een succesvol schooljaar toe.

B.G.J. Lubberdink,
directeur/bestuurder